Velikonoční jarmark - Mladá Boleslav

V sobotu 12. dubna se v Mladé Boleslavi na Českobratrském náměstí konal v pořadí druhý velikonoční jarmark. Zdá se, že po loňské premiéře se tato nová tradice pořádaná Kulturou města Mladá Boleslav udrží v kalendáři.

Od časných ranních a naštěstí slunečných hodin se na náměstí dostavilo mnoho návštěvníků, kteří si přišli nejen nakoupit nějaké to velikonoční zboží či něco dobrého na zub, ale měli možnost se i kulturně vyžít. Poslouchali písničky, obdivovali divadlo a také tanec. Vystoupil dětský pěvecký sbor Ptáčata, divadelní společnost HEČ a zatančil dětský folklorní soubor Kominíček a následně i za spolupráce Krákorek z Mnichova Hradiště soubor Furiant z Malé Bělé.

Velikonoční tematika byla všudypřítomná. Po náměstí se pohybovala velikánská slepice s obřím vejcem. Voněly klobásky a medovina. Stužky od pomlázek vlály v jarním větru.

TOPlist