Tří králové

V sobotu 6. ledna jsme po roční odmlce opět vyrazili na Tříkrálovou obchůzku. Obešli jsme se zpívaným přáním všeho dobrého do nového roku 32 domů. Proto bylo správné, že jsme vyrazili již v 14 hodin. Zavzpomínali jsme v deseti stupních tepla na obchůzky, kdy padal sníh a nebo parádně mrzlo. 

S panem a paní domácí jsme si vždy i připili na zdraví. Kašpar, Melichar a Baltazar plnili řádně své povinnosti a tak Kašpar kadidlem vyčadil předsíň, Melichar svěcenou vodou pocákal obydlí a na Baltazarovi byl nápis K+M+B+2018 napsaný křídou na dveřích, znamenající: „Bůh žehnej tomuto domu“. Chceme doufat, že při všech, nejen těch, které jsme 6. ledna obešli, bude stát celý rok Bůh, ale i štěstí. 

TOPlist