Soběslav a Český Krumlov

V sobotu 25. května se konal v Soběslavi celorepublikový baráčnický sjezd. Naše obec baráčníků Malá Bělá vypravila celý autobus, kde naprosto VŠICHNI se účastnili v krojích či svérázu. V průvodu jsme měli prapor i krásnou májku, kolem které šly naše krojované děti. Tančili jsme ve třech kolonách (z celkového počtu devíti) Českou besedu a měli jsme i samostatné taneční pásmo, kde se představily všechny naše soubory- Kominíček, Furiant a Pozdní sběr. Všem patří obrovské poděkování za výbornou reprezentaci, neboť potlesk po našem představení byl opravdu bouřlivý. Při odpoledním slavnostním zasedání byly za naši obec baráčníků oceněny tetičky Peroutková Hana a Čapková Monika a dále soused Hašek Luboš, který je sice členem na Klášteře a dlouhá léta zde působil jako rychtář, ale teď už se více angažuje s námi. Osobně si však myslím, že uznání bychom měli získat všichni, protože jsme byli dozajista nejpočetnější skupinou za jedinou obec baráčníků- což bylo 46 osob. Stihli jsme během dne navštívit i zdejší moc hezké muzeum a také věž kostela.

Ze Soběslavi jsme odjížděli kolem půl páté plni dojmů a v propocených krojích. Ty jsme ovšem při našem dalším putování v přírodě svlékli a navlékli se do civilu a pokračovali do Českého Krumlova. Řekli jsme si totiž, že když už jsme až tak daleko, byla by škoda se vracet, a proto jsme si výlet protáhli právě až na jih Čech. Zde jsme měli zamluvené ubytování a večerní program si každý mohl udělat, jaký chtěl. Valná většina však fandila našim hokejistům na společenské místnosti hostelu, kdy kolega s sebou vezl projektor, a tak se hokej promítal na zeď. Někteří stihli i noční prohlídku vyhlášeného fotoateliéru J. Seidela. Rozhodně jsme si však příjemně poseděli a poklábosili při dobrém pití. V neděli ráno jsme se pak skoro všichni vypravili do zámecké zahrady. Kupodivu tato příjemná vycházka nenudila děti a všechny nás skvěle bavil svými hereckými výkony u otáčivého hlediště či u rybníka, právě Luboš Hašek. Po poledni jsme měli sraz na jednom místě a vyrazili k domovu. Prožili jsme moc pěkný víkend za úžasného počasí na ještě úžasnějších místech!

 

TOPlist