Pomník - Malá Bělá - Nová Ves

V pondělí 26. října v 16 hodin byl slavnostně, po rekonstrukci, znovuodhalen pomník padlým v první světové válce na rozhraní Malé Bělé a Nové Vsi. Na jeho opravě a rekonstrukci se finančně podílel jak Bakov n. J. tak Nová Ves. Důstojnou atmosféru tomuto aktu dodávala účast krojovaných baráčníků z Malé Bělé, uniformovaných hasičů z Nové Vsi a hlavně jednotka Československé obce legionářské z Mladé Boleslavi.

Před pomníkem nejprve pronesli pár slov starostové obou obcí, Radim Šimáně a Václav Čech, jenž pohovořil především o legionáři Aloisovi Štorchovi, který bydlel v Nové Vsi a jehož neteř – paní Lochmanová se vzpomínkové akce též účastnila.

Při těchto proslovech bylo poděkováno pánům Otovi Pospíchalovi, který na pomníku pracoval více jak čtvrt roku a Jiřímu Hiekemu, jehož kovářská práce celý pomník dozdobila. Konečnou podobu pietnímu místu dala technická četa města Bakova.

Květiny k pomníku položili za obě obce starostové, dále zástupci MO ČSSD Bakov nad Jizerou, malobělští baráčníci a náměstek hejtmana Karel Horčička.

Milému podvečernímu setkání přihlíželo asi padesát lidí z řad občanů obou obcí. Opět se tedy ukázalo, že Malá Bělá a Nové Ves, jakoby jedna jest.

TOPlist