Konec prázdnin v Malé Bělé

Dětský den na ukončení prázdnin proběhl v Malé Bělé v sobotu 31. 8. Počasí bylo sice velmi teplé a nedovolovalo nám úplně nalézt do kostýmů zvířat neb podtitul zněl ZOO, přesto stín stromů a rozprašovač a lovení bonbónů v bazénku zchladilo poměrně příjemně. Děti absolvovaly 7 stanovišť, kde plnily různé úkoly a dostávaly malé odměny. 

Po nasbírání všech razítek byla zajištěna cukrová vata a následovalo opékání buřtů. To by se konalo tak jako tak, neboť bylo posledního v měsíci. Pořadatelem akce byl osadní výbor Malá Bělá, ale pomohli i ostatní, především členové Furiantu a všem patří veliké poděkování.

 

TOPlist