Klášter Tour - 8.ročník

Již po osmé pořádal soubor Furiant recesistickou akci s názvem Klášter Tour. Letos se jí zúčastnilo 25 "závodníků", kteří navštívili celkem 7 osvěžoven. Účelem tohoto "závodu" je, co nejlépe se pobavit. A to se během soboty 7. června povedlo. Vyráželo se z bakovského náměstí o deváté hodině ranní a zakončení proběhlo v Restauraci Na hřišti tamtéž.

Slavnostní start provedl místostarosta města. Ne proto, že by se to tak dělalo vždy, ale proto, že šel zrovna kolem. A neb je to taky takový nadšenec do všeho, co má smysl, s radostí se této možnosti zhostil.

Tentokrát se jelo tzv. "kolem komína", což značí, že trasa nebyla nikterak dlouhá, a proto ani doprovodné vozidlo s sebou netáhlo závěs na kola. Všichni to nakonec zvládli, a to i Ála Čížová, která za kolem táhla dvě malé děti. Nikoliv na provázku, ale v cyklistickém "kočárku".

Dobová kola i kostýmy nabídly přehlídku všech možných let dvacátého století. Petr Turek zapůjčil kola těm, kteří by doma těžko něco staršího hledali. Sedm zastavení obnášelo vypít sklenici piva, abstinentům byla povolena limonáda.

První zastavení bývá Na Zastávce hned v Bakově, další trasa účastníky zavedla do Nové Vsi a do Malé Bělé, odtud pak vedla trasa do Debře, ale cestu si děvčata pomyslně zkrátila přes restauraci Na Nádraží, kde si dala něco proti pocení. V Restauraci Pod Lipami v Josefově Dole všichni chutně poobědvali a pak si vyšlápli, nikoli na kole, ale po svých, a i s tím měli ovšem někteří problém, prudký kopec na Bradlec, Restaurace Na Rozhledně nabídla nádherný pohled na Ještěd.

Pak už se cesta vracela zpět směrem k Bakovu a zastavení Na Rychtě na Trenčíně nemohlo chybět. Zde už malinovku pila valná většina pelotonu. Bylo to však jenom zdání, neb již výše zmiňovaná Restaurace Na Hřišti všem ukázala, že žízeň je veliká. Při absenci nejlepšího borce posledních let Luboše Kakase, který kvůli bouračce na kole tentokrát na průběh závodu jen o zdravotní vycházce dohlížel, se o prvenství mohl ucházet v mužské kategorii Mirek Činka a v ženské Tereza Korelová. Vítězům patří sláva a všem ostatním poděkování za účast.

TOPlist