Furiant navštívil krajany v Chorvatsku

Soubor Furiant přijal pozvání o víkendu 5. a 6. července do chorvatského města Daruvar a nedaleké obce Dolany. Nekonal se tedy žádný zájezd k moři, jak by se mohlo na první pohled zdát, ale o účast na prestižních akcích. Především v Dolanech se slavilo: 95. výročí České besedy a 70. výročí české školy. V žádném případě však nejde o tanec Českou besedu, jak jsme u nás zvyklí, ale jedná se krajanský spolek udržující český jazyk a tradice. Druhou akcí byl v Daruvaru mezinárodní dechovkový festival, kde vystupovala místní kapela, dále hosté z Maďarska a také dechová hudba Trnkovjanka z Kačavy na Zlínsku se samými nadanými mladými kluky a pěknými moravskými písničkami. Již v pátek v podvečer jsme se všichni potkali na malé večeři, kdy se podávala na rožni pečená kuřata v autoservisu Vlada Bahnjika.

Počasí přálo, možná až moc, a tak se obě akce mohly uskutečnit pod širým nebem, což pořadatelé přijali s povděkem. Sobotní, dopoledním sluncem zalité daruvarské náměstí s dominantou radnice a vodotryskem zaplnily dechové hudby a výše zmiňovanou Trnkovjanku v kyjovských krojích tanečně doprovodil náš soubor. Ten se tak rozcvičil na večerní oslavy v nedalekých Dolanech. Odpolední návštěva místního termálního koupaliště byla všem velikou a radostnou odměnou. Obzvláště ti mladší se u vody dobře bavili a pořádně se vyblbnuli na skluzavce a s míčem.  

V osm hodin večer začal za školou v Dolanech bohatý program, v kterém kromě Furiantu vystoupil i další zástupce České republiky-poberounská staročeská kapela Třehusk. Dále pomyslné pódium patřilo pěveckému sboru Berušky s českými country písničkami, daruvarskému lidovému souboru Holubička a místní České besedě a dětem z české školy. Dolanská dechová kapela hrála k dobré a taneční pohodě všech zúčastněných, na kterých byla vidět radost ze setkání.

V neděli dopoledne jsme si ještě jednou, tentokráte v daruvarském parku, poslechli kapelu Trnkovjanku a daruvarský orchestr. Poté následovala příjemná procházka pod stíny stromů lázeňským městem a setkání s několika náhodně jdoucími krajany, kteří, když zaslechli češtinu, hned se ptali, odkud jsme, případně chválili naše taneční vstupy, ať už v Daruvaru či Dolanech. Nechyběla ani malá zastávka v kavárně na zdejší dobré pivo.

Dolanští, v čele se Svjetluškou Prokopičovou, si však pro nás připravili i doprovodný program na nedělní odpoledne a večer. Podívali jsme se do Vinařství Kovačevič, kde jsme nejen ochutnali dobrá vína, ale nějaká si i koupili. Následoval výstup na Petrský vrch. Předtím jsme se však ještě zastavili u pramene vody, který dobrých 6 let nevyvěral, ale před 3 týdny se opět probudil k životu. Voda z něj byla stejně dobrá, jako z naší Klokočky. Petrský vrch je vysoká 650 metrů, ale zarostlý stromy, a tak, pokud chtěl někdo něco vidět, musel vylézt na radiový vysílač. Jeden takový „blázen“ se mezi námi našel. Večer nám pak v Dolanech zahráli velmi pěkné a veselé divadelní představení v češtině s názvem: Dlouhý, Široká a Bystrozraký. Následovala společná večeře a opět muzika a zpěv českých písniček, které umějí v Chorvatsku líp, než my tady u nás.

Všem se nám u krajanů moc líbilo a těšíme se na setkání buď tady v České republice a nebo nejméně za dalších 5 let, znovu v Chorvatsku.

TOPlist