300. výročí Dlaskova statku

Historie ožila na plné obrátky v Dolánkách u Turnova

I když je letošní rok spojený hlavně s Karlem IV., najdou se i místa tímto slavným panovníkem nedotčená, třeba jako Dlaskův statek v blízkosti Turnova, kde se odehrála vzpomínka na sedláka Josefa Dlaska.V sobotu 23. dubna se otevřely brány Dlaskova statku u Turnova nové turistické sezóně s novou expozicí. Ta připomíná nejen 300 let od založení statku, ale i Josefa Dlaska, statkáře, hospodáře, zemědělce a též písmáka, kterého ve své knize Zápisky sedláka Josefa Dlaska - Měl jsem nestálé štěstí představila Alžběta Kulíšková.

Program začal úderem poledne, kdy u plotny ve světnici stála děvečka a ohřívala manželům Dlaskovým polévku, na peci se hřály děti, na dvoře statku se rozeběhly uklízecí práce, zametalo se, myla se okna, pralo se velké prádlo, řezalo se dříví, děti se honily po trávě a vozily na žebřiňáku. Jeden hoch sbíral vajíčka, holčina přebírala hrách s čočkou, starší ženy krájely jablka a trdlem mlela mák na koláče. 

Ty se rozdávaly u vchodu všem návštěvníkům, stejně jako chleba a sůl, který nechyběl na zápraží statku a podávaly ho děti, když Josef Dlask vítal příchozí. Následovalo slavnostní zahájení, kterého se ujala ředitelka muzea Vladimíra Jakouběvová, pod jejíž taktovkou vznikala i nová a velmi originální expozice Já, Josef Dlask - návrat hospodáře, dále pohovořila statutární náměstkyně hejtmana Libereckého kraje Hana Maierová a starosta města Turnov Tomáš Hocke. Celým odpolednem příjemně provázel moderátor Českého rozhlasu rádia Sever David Hamr.

Kolem druhé odpolední se vypravili všichni na pole, hlavně sázet brambory. Chasníci vytáhli ze stodoly tzv. brány a vyvedli koně. Děvčata pletla věnečky z pampelišek a krajánek se válel v trávě a stále se sháněl po nějakém jídle. Na to došlo při představení posvícení, kdy na statek přijela v kočáře taženém koněm hraběnka s hrabětem a účastnila se veselí, které předváděl, jako celý den, folklorní soubor Furiant, jemuž sekundovala část dětského souboru Kominíček, ale hlavně lidová muzika Osmikráska. Nazdobený a pochutinami prostřený stůl, kterému vévodila pečená kachna, lákal všechny přítomné. 

Závěr slavnostního odpoledne patřil procesí, které si před necelými dvěma sty lety celebroval silně věřící Josef Dlask sám. Průvod byl bohatý a socha Panny Marie nádherně nazdobená. Celý den tedy končil modlitbou k Panně Marii. Zdá se, že nad všemi zainteresovanými v tento krásný den stála, neboť pršet začalo až po skončení programu, tedy kolem 17 hodiny.

TOPlist