150 let výročí železniční trati

V sobotu a v neděli 5. a 6. září si mohli všichni plně užít parních a motorových lokomotiv, které se proháněly sem a tam ve směru Turnov- Neratovice –Kralupy nad Vltavou. Slavilo se 150 let od založení této železniční trati.

Mnohá města připravila k této významné události doprovodný program. Největší a dvoudenní program byl připraven v Turnově, ale i ostatní obce se nenechaly zahanbit. V Bakově nad Jizerou za krásného počasí začínajícího podzimu se uskutečnila v sobotu dopoledne dvouhodinová oslava hojně navštívená místními i přespolními občany.

Prvním bodem byl příjezd starosty města Radima Šimáně v dobovém kostýmy s doprovodem, v nádherném kočáře taženém koněm. Ujal se úvodního proslovu a přivítal všechny přítomné. Následovalo několik písniček od kapely Průvan a byl tu první vlak. Jednalo se o tzv. Šlechtičnu. Ta stanicí projížděla na trase do Turnova. Všichni však čekali na protokolární vlak, který ve stanici Bakov město měl stát 20 minut. Před jeho příjezdem zatančily 4 kolny Českou besedu (dvě byly dětské souboru Kominíček, jedna v dobových kostýmech souboru Furiant a jednu tvořila skupina v krojích říkající si Pozdní sběr). Následovalo odhalení pamětní desky starostou města, kdy odborné slovo pronesl pan Záleský.

Poté už se schylovalo k příjezdu lokomotivy zvané Kafemlejnek. Se strojvedoucím si při příjezdu podal ruku pan starosta a následovala prohlídka vlaku. Nabízelo se studené pivo a teplé párky, které sice rychle chladly, ale dobovou atmosféru přiblížily náležitě. Stejně jako mnoho dalších nadšenců v dobových kostýmech. Odjezd vlaku byl na panu výpravčím, který si přinesl i „trumpetku“, z filmu Přednosta stanice.

Vlak se nakonec v Bakově zdržel 25 minut a stal se velkou událostí, na kterou se bude v Bakově dlouhá léta vzpomínat. Pára valící se po bocích kolejnic, padající do polí a luk, hudba, krásné kostýmy a fotografie připomínající tento slavnostní den se neodmyslitelně vklíní do paměti všech, kteří se o tuto akci zasloužili. Všem proto patří veliké poděkování.

Někteří neměli však železnice a dobové atmosféry dost a tak se vypravili v sobotu odpoledne a v neděli dopoledne na spanilé jízdy parními vlaky do Turnova. Zde navštívili hlavně depo, kde byly vystaveny další historické lokomotivy jako například tzv. Kyklop, Bardotka a Brejlovec. Na točně bylo možné shlédnout otáčení parních lokomotiv. Kdo chtěl, mohl si šlápnout do pedálů drezíny a nebo obdivovat modelovou železnici a historickou kancelář výpravčího. Dobové byly i automobily, které zde byly též vystaveny.

Poslední vlak odjížděl z Turnova směrem do Mladé Boleslavi v neděli 6. září v 18 hodin

TOPlist